Research Group

Ph.D. students


Kaihui Liu (2013.09 ~ present)

Feiyu Wang (2014.09 ~ present)

Xiaoxu Zhang (2014.09 ~ present)

Jiandong Xie (2014.09 ~ present)

Linxiao Yang (2015.09 ~ present)

Qian Wan (2016.09 ~ present)

Bin Wang (2016.09 ~ present)

Xingjian Li (2017.09 ~ present)Master students


Yanlun Wu (2015 ~ 2018)

Dan Zhang (2015 ~ 2018)

Hang Xiao (2015 ~ 2018)

Yao Zheng (2015 ~ 2018)

Wen Cheng (2016 ~ 2019)

Huifen Chen (2016 ~ 2019)

Linyu Zhou (2016 ~ 2019)

Hanyu Wang (2016 ~ 2019)

Shukai Jia (2017 ~ 2020)

Jia Li (2017 ~ 2020)

Yu Liu (2017 ~ 2020)

Jiayi Wang (2017 ~ 2020)

Sen Wang (2017 ~ 2020)

Minhe Zhou (2017 ~ 2020)